Byar 5 min från Björna

Björnaby

Björnaby, Björna, Björnakyrkby, kär ort har många namn. Björnaby är där allt började, det finns redan omtalat på 1000-talet då det var tre rökar, alltså bonngårdar, vid Hög-åkern. Närmast Lillån finns inte någon bebyggelse kvar! Björnaby är en jordbruksbygd med tät bebyggelse vid kyrkan och Hammarn. Första husen står på vänster sida när man kommer från Björna, sen är husen utspridda med ca 500 meters mellanrum.

Gide

Gide eller Gideå finns två namn på denna ort, det första är det vi använder men på vissa kartor förekommer även Gideå. Gide är en väldigt gammal bygd och här finns ett sammanträde mellan byamännen nedskrivet på kalvskinn från 1500-talet. Husen är spridda på höjder efter älven med härliga jordbruksfält och härlig utsikt, här ligger även Björna Camping.

Leding

Leding ligger efter Ledingsjöns strand och har bygdens mest använda badplats vid väg 352. Stranden är sommarstugans LasVegas, här ligger de tätt efter varandra. Ledings Bygdegård är en av de populäraste som används mest till dans och teater i området.

Torsbacken

Torsbacken är koncentrerad till den norra delen av Ledingssjön och domineras av jordbruk. Stora bördiga fält och många av gårdarna har en härlig utsikt över Ledingssjöns norra strand.

Björnsjö

Björnsjö är förlagt runt Björnsjösjön och är delat med Norra Björnsjö på den norra sidan och Björnsjö på den södra sidan som domineras av skog och jordbruksbygd med stora gårdar och härliga fält.

Bergvattnet

Här är bebyggelsen runt Bergvattensjön och du kan även se en hängbro i trä som leder dig över Gideälven till den lilla byn Daltorp.

Ryssjö

Ryssjö by mitt i skogen. Namnet kommer inte från någon ryss utan är enligt forskare att man har använt ryssja att fiska med i den sjön som Ryssjö ligger runt, därav namnet.

Uttersjö

Uttersjö är den sista byn som har Björna som huvudort och ligger vid dess östra sida Uttersjön.

Skip to content