Stockholmsgatorna

Stockholmsgatorna är det passande och beskrivande namnet på den mäktiga kanjonbildning som finns vid Lägstaåns källflöde vid Västerbottensgränsen. Sägnen säger att namnet på platsen kommer från en jämförelse med de trånga gränderna i Stockholms Gamla stan. Det kanske ligger något i det. Stockholmsgatorna är en imponerande urbergskanjon som bildades för ca 9000 år sedan av en isälv som uppstod i samband med tappningar av en stor isdämd issjö belägen direkt norr om länsgränsen mot Västerbotten. Vid flera tillfällen tömdes uppdämda issjöar ut genom kanjonen. Vid dessa tillfällen störtade vattenmassorna i ett enormt vattenfall ner i dalgången och tog med sig det mesta i sin väg. Isälven gröpte ur berget i en svaghetszon och en kanjon bildades. Området kan nås från både norr och söder. Skogsbilvägar leder till den stig som passerar genom området. Platsen är naturreservat.

Branta klippor sticker iväg rätt upp i luften och helt plötsligt öppnar sig en liten tjärn likt en gryta mellan branterna. Här, dryga milen nordost om Solberg, mynnar Stockholmsgatan ut som bildades under istidens slut. År 1982 blev Stockholmsgatan naturreservat och är på totalt 148 hektar där 29 av dem ligger i Örnsköldsviks kommun, de övriga 119 i Åsele kommun. Ändamålet med reservatet är i första hand att bevara de geologiska bildningar men även den omgivande vildmarksnaturen och att underlätta för allmänheten att besöka reservatet.

Skip to content