Kravattsliden

Holmens Naturreservat i Kravattsliden 7-8 kilometer nordväst om Björna kommer man åt lätt med bil. Urskogsleden mellan Björna och Remmarn går också genom områdets sydvästra del.

Topplatån på 450 meters höjd har fjällskogskaraktär med mycket gles långsamtväxande granskog och inslag av korta, grova tallar torrakor. Från toppen är utsikten vidsträckt och storslagen. Av vedsvampar förekommer ostticka, rynkskinn, lappticka, doftskinn och rosenticka.

På östra delen ligger en smedja som användes under 1800 talet vid brytning av järnmalm. Från Urskogsleden går en avstickare på 1 km upp till smedjan.

Höghöjdplatån på Kravattenliden är ett bra skidutflyktsmål på vintern med härlig naturupplevelse. Området är 140 ha stort och har av Holmen skog avsatts som eget reservat som är undantaget från skogbruksåtgärder. 

Skip to content