Björna kyrka

Björna Kyrka och Kyrkogård ligger vackert på Tärnhålla (hälla i dagen). Många har undrat varför kyrkan ligger så långt ifrån samhället?

Enligt ett förslag så skulle kyrkan ligga vid Gideälven ungefär där campingen ligger men det förslaget godtogs inte av byamännen. Varför kyrkan ligger långt från Gideälven tror man att det beror på ryssarnas anfall på bygden under 1700- 1809. När det första kapellet byggdes 1799 så hade ryssarna anfallit kusterna flera gånger och den enda vägen hit var efter Gideälven.

Det första kapellet brann dock ner 1848 och 1850 byggdes den kyrka som står där idag. Begravningsplatsen fick sin första utformning början av 1900 talet och har sen byggs ut i omgångar den senaste var 1990. 

De många stenmurarna har kommit till på grund av den steniga jorden. Många stenmurar på begravningsplatsen är från gravar som grävdes och för att bli kvitt stenen så lade man stenmurar.

Skip to content