Björna genom tiderna

För att se bild på boken: Klicka här!
För att läsa förord av Uno Johansson: Klicka här!

AVDELNING 1:

Förhållandena efter istiden och de första människorna i socknen. Klicka här!
De äldsta byrnas historia. Klicka här!
Skatteboken för Ångermanland. Klicka här!
Älvsborgs lösen. Klicka här!
Björna by.  Klicka här!
Björnsjö o Gide by. Klicka här!
Pålsjön o Ledings by. Klicka här!
Mattarbodums by. Klicka här!
Hemlings och Movattnets byar. Klicka här!

AVDELNING 2:

Nybyggare – Kronobonde – Skattebonde Klicka här!
Katarinatorpet. Klicka här!
Mörtsjö by. Klicka här!
Färdvägar för nybyggarna. Klicka här!
Hundsjö by under sju generationer.Klicka här!
Uttersjö by Klicka här!
Ryssjö by Klicka här!
Nybyggarna vid sjön Trehörningen Klicka här!
Björnberget Klicka här!
Nybyn Klicka här!
Tvillingbyarna Berg och Backe Klicka här!
Uddersjö Klicka här!
Aldertjärn Klicka här!
Brattby o Kungsmans nybyggen Klicka här!
Dalmasar blev nybyggare i Angsta. Klicka här!
Locksta by Klicka här!
Nybyggena Å och Lockstatorp Klicka här!
”Mörtens” nybygge. Klicka här!
Tre nybyggen i gränstrakterna mot Anundsjö Klicka här!
Granåsen Klicka här!
Nylidens by. Klicka här!
Studsviken och Nordanås. Klicka här!
Högåsen Klicka här!
Finnar anlade Remmarn Klicka här!
Aspsele Klicka här!
Byn Norra Krokvattnet även kallad Klubben Klicka här!
Stavarsjö-byn som delas av länsgränsen mot Västerbottens län Klicka här!
Enkullen Klicka här!
Kärrsjö by Klicka här!
Krokvattnet Klicka här!
Hemsjö by Klicka här!
Byarna kring Storsjön Klicka här!
Byn Långviken Klicka här!
Byn Näset Klicka här!
Stationssamhället Långviksmon  Klicka här!
De sista nybyggarna  Klicka här!
Torsbacken   Klicka här!
Björna Stationssamhälle   Klicka här!
Några axplock ur finnars och värmlänningars insatser i Björna  Klicka här!

AVDELNING 3:

Några drag ur jordbrukets historia i Björna socken. Klicka här!
Åkerbruksredskap i äldre tider, Kornet den viktigaste brödsäden
och odling av lin:  Klicka här!
Svedjebruk och Fäbodlivet, Storhässjor var vanliga,
Gott om skvaltkvarnar, Stor kreaturstam, jordbruket 
i utveckling:     Klicka här! 
Skogsbruket:    Klicka här!
Framställning av träkol, tjära, pottaska och salpeter: Klicka här!
Handel och köpenskap i socknen. Klicka här!
Jakt och fiske.  Klicka här!
Rennäringen i samband med Björna.  Klicka här!

AVDELNING 4:

Hur människorna bodde.   Klicka här!
Skolundervisningen i Björna socken.   Klicka här!
Snabb befolkningsökning under 1800-talet men barnadödligheten var stor. Klicka här!
Nödår och krissituationer i Björna socken.  Klicka här!
Malmletning och gruvkarlar i Björna genom tiderna.  Klicka här!
Väldiga skogsbränder under 1800-talet.  Klicka här!
Kyrkoherde grundade brandstodskassa i Björna socken.  Klicka här!
”Batteribacken” i Gide.  Klicka här!
Gammal folktro och läkekonst, del 1  Klicka här!
Gammal folktro och läkekonst, del 2  Klicka här! 
”Stor-Kalle” i Häggsjöbäcken – Karl Jonsson var hans namn.  Klicka här!

Litteraturförteckning:   Klicka här!
Innehållsförteckning:    Klicka här!

Skip to content