Kommunikation

Björna har kommunikationer till både närbelägen flygplats som till stambanan som går igenom Björna.
Det går även regelbundna bussturer dagligen till och från Örnsköldsviks stad, som man hittar på www.dintur.se
Kommunikationen mellan orterna runt Björna är viktig och Ekonomiska Föreningen ser det som en självklarhet för att bygden ska fungera.

Tåg

Information om tågförbindelser

Buss

Se aktuella bussturer Björna - Örnsköldsvik

Flyg

Inrikesflyg
Följ länken här för att få mer information om resor till och från Örnsköldsvik Airport
Kroatien
Arrangörer är Kroatienspecialisten. Kom i tid, då du ska vara incheckad senast en timme innan avgång.

Skoltransport

Örnsköldsviks kommun, de lokala buss och taxibolagen skjutsar eleverna varje dag till och från skolan detta binder även samman bygden då skolbussarna finns även tillgänglig för övriga resenärer. Med Björnaområdets enda högstadium åker över 100 elever varje dag till skolan från de omkringliggande byarna. Detta kräver en god kollektivtrafik för barnen och de studerande. 

Färdtjänst

Kan beviljas personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst ersätter inte avsaknad av allmänna kommunikationer. Färdtjänstresorna utförs av flera taxiföretag.

Du beställer dina färdtjänstresor hos Beställningscentralen, telefon 0660 - 886 79

Vid beställning:
Tryck 1 för färdtjänst
Tryck 2 för sjukresa
Tryck 3 för specialfordon
Saknas knappval vänta tills du får svar!

Ansökan om färdtjänst
Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst gör du hos färdtjänsthandläggare på telefon 0660 - 886 79.

Telefontid
Måndag-fredag, kl 08.15 - 09.30, mail: fardtjanst@ornskoldsvik.se
Ansökan kan ju också göra via kommunens hemsida.

Skip to content