Gruvberget

I Gruvberget fanns en blygruva som svenska soldater använde till kultillverkning. Gruvberget fick nog sitt namn efter blygruvan som svenska soldater använde under 1800 talet och som gömdes under kriget 1808-1809. 

Dess position glömdes och blev en myt under 200 år. Senare under 1870-talet och till mitten av 1950 så har flera lycksökare försökt att hitta guld och ädelmetaller i berget samt även i Kravattsliden. 

Den som blev mest berömd av sitt arbete och syns mest är av en persons dröm är Nils Wiklund även kallad Gruv Wiklund. Han grävde för hand ett schakt som uppskattas till 4-5 meter djupt långt in i bergets fot! Han gav upp där och flyttade upp på nordöst sidan för att prova lyckan där Jon Jonsch tidigare börjat!

Gruv Wiklund sprängde sig ner i berget. Om man ser på de otroliga massor han har kärrat ut så är det nog 8-9 meter in i berget. (GRUVMORAN släpper inte sina skatter så lätt!)

Skip to content