Historia

Björna genom tiderna

Jämfört med de närliggande byarna Björna(by) och Gide vars historia kan följas tillbaka till slutet av medeltiden, är Stationssamhällets historia relativt kort. För den började byggas i samband med järnvägens tillkomst 1891. Innan dess bestod området bara av grov barrskog. 

Ursprungligen så var det Björnabyn (Björna) som var sockencentra. Men 1891 då järnvägen togs i bruk, så kom starten för det blivande samhället Björna. Det passerade upp till 60 tåg igenom Björna varje dag, och persontrafiken vid Björna station upphörde 1974.  I början på 1900-talet så började byggnadsverksamheten få fart i Björna. 1911-1912 så blev landsvägen mellan Björna och Örnsköldsvik färdig, men strax innan dess så byggdes vägen mellan Björnaby och Gide med bro över älven. 1958 så togs centralskolan (nuvarande Björnaskolan) i bruk. Detta innebar att den gamla skolan i nuvarnade Björnabyn stängdes. Björna Simhall uppfördes 1970. 

Några industrier som haft stor betydelse för Björnastationssamhälle är bla Dahlbergs Verksträder (nuvarande Björnavagnar) som etablerades redan 1910, och Mo & Domsjö AB’s trähustillverkning (1934-1952) som hade upp till 70 anställda. 

När järnvägen blev färdig så flyttades poststationen till Björna Järnvägsstation, detta var 1981

Källa: Björna genom tiderna, Forna tider i Björnabygden/Uno Johansson

Järnbro över Gideälv byggd 1903 Är nu riven och ersatt med en betongbro.

Mo & Domsjö AB:s trähustillverkning den s.k. "Björnakoja"

Ordspråk

”Dä söm en gang ha vöre rektet snöggt, blir sällan rektet furt”

”Der osar hett, sa´räven, då rompa brann”

”De ä´ skamlet att fråge, men rolet å veta”

”Sköt dig själv, och skit i andra”

Källa: Björnamålet, Björna Sockens Hembygdsförening

Skip to content