Skallbergsgrottorna

Skallberget

ligger ca 2,5 km nordväst från Gideå samhälle efter Björnavägen. Här finns Nordens största urbergsgrotta med gångar och salar med sammanlagd längd av 220 meter. Ingångsskrevan är 70 meter lång och 24 meter djup. Flera inlandsisar har bildat denna märkvärdiga grotta för ca 1800 miljoner år sedan. Skallberget är klassat som objekt av riksintresse för naturvården och utmärkt med en skylt för sevärdhet vid vägen. Nedstigning i grottsystemet måste ske med hjälm och ficklampa! Tack vare Gustav Sjögrens arbete var grottan framkomlig med hjälp av stegar, rep och anvisningar för klättringen. Grottan har varit känd länge i grottforskarkretsar. Redan 1911 beskrevs den i en artikel i Turistföreningens årsskrift. Det berättas också att när prosten Björkqvists döttrar var ute på skidutflykt på Skallberget en dotter ramlade ner och att man måste hämta rep för att få upp henne ur den djupa bergsskrevan.
Sommaren 2007 restaurerades grottsystemet genomgripande genom länsstyrelsens försorg. Nya stegar av stål och nya skyltar sattes upp av kusinerna Greir och Grim Söderin från Östersund.

Skallberget reser sig 260 meter över havet och erbjuder en storslagen utsikt för den som följer stigen upp på berget. Raststuga finns på berget! Bara utsikten gör ett besök väl värt, men Skallberget erbjuder dessutom ett unikt grottsystem och djupa skrevor för den som vill och vågar.

Tillgänglighet

Till parkeringarna är det god vägstandard.
Det finns gott om plats att parkera vid foten av Skallberget.
Tillgängligheten till besöksmålet är god till liten, och kräver god till hög rörlighet av besökaren.
Större grupper kan besöka platserna.
Vatten saknas. TC finns på platsen (stugan på Skallberget).

Text: www.geologivägen.se
Foto: Kristin Lindström 

Skip to content